Boken Forntida Järn - Ancient Iron. Vikingatida svärd, svärdssmide av Peter Johnsson. kluven järnsmälta, blästjärn av rödjord från myren.
Boken Författaren Provläs! Press Köp den! Författaruppläsning Release-tal! Helltjern © Copyright
Klicka för att se större bilder!

Den kompletta texten om boken Forntida Järn /Ancient Iron:

Blästjärn: Smidbart järn av rödjord, myr- och sjömalm. Om 3000-åriga metoder att framställa järn i Skandinavien.

För dig som vill veta mer om det som grundlade välstånd ända in i våra dagar - en 3000-årig historia i Skandinavien - som redan under vikingatid gjorde dem som behärskade järnet och smidet rika!

Boken kan användas som handbok för den som t.ex. vill göra sitt eget järn av myrmalm, rödjord och sjömalm, vill veta mer om smidet under vikingatid och väl användas i utbildningar /kurser och studiecirklar!

Den ger en historisk bakgrund till järnet, en hård metall som är livsviktig för människan och är en rik dokumentation av järnframställningsförsök och arkeometallurgi i Hälltjärn medlem i Nordic Association of Archaeological Open Air Museums.

Under vikingatid var järnframställningen så omfattande att den måste betecknas som semi-industriell. Först Helgö och sedan Birka var navet i den internationella handeln som via Sidenvägarna gav silver och siden tillbaka, de exotiska varor som vikingarna i sin tur åtrådde!

Allt detta avhandlas i boken som är personligt skriven på ett underhållande och lättsamt sätt, med många bilder som stödjer och visar alla steg i den forntida järntillverkningen!


Bokens baksidestext: Vikingatida järn- och smide, internationell handel via Birka och semi-industriell järnframställning är några av bokens ämnen. Den forntida järnframställningsmetod som funnits i Skandinavien i 3000 år grundlade det som senare blev hyttor och bergsmansliv. Vi vill återfå det kunnade och förstå den process som man framställde järn med i forntiden, i vår egen blästa.

En dokumentation i text och bild.
Följ med på ett äventyr till elden och hettan:
Malm i myren blir smidbart järn i smedjan!


Steg-för-steg får du se hur processen går till och ta del av den spännande historiska bakgrunden.

* Från rödjord till ugn, vidare genom primärsmidet, sekundärsmidet och slutligen den färdiga produkten

* Smidda verktyg, redskap och vapen

* Handelsvägar och den internationella handeln med Birka som mittnav

* Järnets väg över sidenvägarna och i retur: Exotiska varor för att visa ägarens rang och status tillsammans med det silver som vikingarna suktade efter

Detta är experimentell arkeologi /arkeometallurgi. De flesta skulle nog kalla det ett rent vansinne. Med risk att verka galna - så har vi efter mer än tjugo års möda uppnått de resultat vi haft för ögonen hela tiden: Rödjord blir till smidbart järn i smedjan. Varje gång. Till och med då vår rödjord är så usel att den bara innehåller 10-15 % järn!

Videos: www.helltjern.se - blästjärn, blästugn och allt om rödjord,
myrmalm och järnsmide i vår egen blästa!Forntida Järn
/Ancient Iron
Förf. /Author:
Catrine Tangen
Myllersvägen 25
811 95 Järbo
Sverige
Sweden
tel: +46(0) 290-600 45
mobil: +46(0)70-363 09 61
E-post:
catrine@forntidajern.se
Copyright © 2010 Innehåll, foto, kod, grafik & layout: Catrine Tangen