Boken Forntida Järn - Ancient Iron. Vikingatida svärd, svärdssmide av Peter Johnsson. kluven järnsmälta, blästjärn av rödjord från myren.
Boken Författaren Provläs! Press Köp den! Författaruppläsning Release-tal! Helltjern © Copyright
Klicka för att se större!

Boken Forntida Järn /Ancient Iron:

Om Författaren Catrine Tangen:

Järnskalle sedan 1993. Körde en masugnsmodell för första gången med John Tangen (fd. Patring) och Lars “Nygge” Nygren i Långshyttan 1994. Har fortfarande kvar sin första egenhändigt tillverkade järnbit – och en bit tappslagg från den körningen!

Har arbetat stor del av sitt yrkesverksamma liv i tung järn- och stålindustri, har behörighet upp till 400 000 Volt.

Hon har varit Informatör på Sandvik Steel AB, och drev InfoChannel (2 intern-TV-kanaler) med två redaktionsgrupper till sitt förfogande, har frilansat för två tidningar.

Egen företagare när hon inte skriver böcker med webbproduktion, uppdragsutbildningar och data- support, bla. hållit i KY utbildningar i Photoshop, Illustrator, Webbdesign och marknadsföring.

Hon har varit anti-drog och anti-våldsinformatör i samarbete med polisen i Sandviken och dåvarande narkotikagruppchef i Gävle: Bertil Bodin, har tagit certifikat för hängglidare och gått arkeologikurs och flera smidesutbildningar, har utvecklat och driver sin egen e-butik: www.Ziddharta.se

Ordförande i Hälltjärnsprojektet sedan 2001, har dokumenterat järnframställningsplatser sedan 1993.Forntida Järn
/Ancient Iron
Förf. /Author:
Catrine Tangen
Myllersvägen 25
811 95 Järbo
Sverige
Sweden
FaceBook
mobil: +46(0)70-363 09 61
E-post:
catrine@forntidajern.se
Copyright © 2010 Innehåll, foto, kod, grafik & layout: Catrine Tangen