Boken Forntida Järn - Ancient Iron. Vikingatida svärd, svärdssmide av Peter Johnsson. kluven järnsmälta, blästjärn av rödjord från myren.
Boken Författaren Provläs! Press Köp den! Författaruppläsning Release-tal! Helltjern © Copyright
Klicka för att se större bilder!

Om boken Forntida Järn /Ancient Iron:

Boken om forntida järnframställning i Skandinavien med tyngdpunkt på vikingatida järn och smide!
Författare: Catrine Tangen.

Historiskt /arkeologiskt intresserad? Du arbetar kanske inom skola, turism, forntids- eller hembygdforskning, är intresserad av kulturhistoria /industrihistoria, sysslar med järnsmide eller är medlem i en vikingaförening, lajvgrupp, forskar, rentav är arkeolog?

För dig som vill veta mer om det som grundlade välstånd ända in i våra dagar - en 3000-årig historia i Skandinavien - som redan under vikingatid gjorde dem som behärskade järnet och smidet rika!

Boken kan användas som handbok för den som t.ex. vill göra sitt eget järn av myrmalm, rödjord och sjömalm, vill veta mer om smidet under vikingatid och väl användas i utbildningar /kurser och studiecirklar!

Den ger en historisk bakgrund till järnet, en hård metall som är livsviktig för människan och är en rik dokumentation av järnframställningsförsök och arkeometallurgi i Hälltjärn.

Under vikingatid var järnframställningen så omfattande att den måste betecknas som semi-industriell. Först Helgö och sedan Birka var navet i den internationella handeln som via Sidenvägarna gav silver och siden tillbaka, de exotiska varor som vikingarna i sin tur åtrådde!

Allt detta avhandlas i boken som är personligt skriven på ett underhållande och lättsamt sätt, med många bilder som visar alla steg i den forntida järntillverkningen!

Läs hela texten om boken Forntida Järn - Ancient Iron!Forntida Järn
/Ancient Iron
Förf. /Author:
Catrine Tangen
Myllersvägen 25
811 95 Järbo
Sverige
Sweden
FaceBook
mobil: +46(0)70-363 09 61
E-post:
catrine@forntidajern.se
Copyright © 2010 Innehåll, foto, kod, grafik & layout: Catrine Tangen