Kategorier
Okategoriserade

Solceller Gävle – tips och råd 

Funderar du på att installera solceller i Gävle? Fler tar steget mot solceller och tar också genom detta en helt ny ekonomisk riktning i livet. Genom att installera solceller kan man – oavsett om man är privatperson, ett företag, en BRF eller en fastighetsägare – spara enorma pengar. Detsamma gäller även för exempelvis golfklubbar och jordbruk. 

Har man rätt förutsättningar för solceller i Gävle så har man också en möjlighet att skapa en tjockare plånbok – och samtidigt också reducera en hel del stress kring hur elräkningen kommer att se ut. Genom solceller så börjar man producera egen el. I många fall så kan man också se att produktionen är så pass bra att den dels täcker de egna behoven – och att man dels också får ett överskott. 

Solceller Gävle – tjäna pengar 

Det senare kan lagras via batterilagring och exempelvis användas under perioder då elpriset är högt och den egna produktionen är låg – vid en mörk vinterdag exempelvis – och det är även möjligt att sälja överskottet vidare. Det innebär alltså att du får betalt för att stötta det lokala elnätet och för att hjälpa till att hålla kostnaderna nere för alla de som använder sig av detta. 

Utöver det så handlar solceller i Gävle även om att du använder dig av en rakt igenom grön energikälla som aldrig sinar: solen. Det handlar om ett aktivt val för en bättre miljö och ett steg mot en bättre värld. 

Grön Teknik – är du berättigad? 

Det steget uppmuntras också via subventioner. Väljer du att installera solceller i Gävle så kan du – förutsatt att du är berättigad, vilket kan kontrolleras hos Skatteverket – använda dig av Grön Teknik-avdrag och dra av halva kostnaden för material och arbete. Detta har ett personligt tak på 50.000 kronor/år. 

Solceller är framtiden och framtiden, den är redan här. Har du rätt förutsättningar så är det en investering du inte får missa.

Kategorier
Utbildning

Klokt att bedriva ett kommunikativt ledarskap

Som ledare gäller det att hitta en ledarstil som fungerar. Att använda sig av ett kommunikativt ledarskap är allt som oftast en mycket väl genomtänkt idé.

Det kan vara väldigt svårt att agera ledare på en arbetsplats. Att vara den som alla kollegor vänder sig till för stöd och guidning men som också måste ta tuffa beslut gällande organisationen ibland. För att klara av jobbet som ledare krävs det att man hittar sin egen ledarstil. Ett sätt att styra som fungerar i vardagen och som känns rätt i hjärtat.

Många ledare väljer att använda sig av kommunikativt ledarskap. Att vara en hejare på att kommunicera sina tankar och önskemål till arbetsgruppen brukar vara A och O för att arbetet ska fungera på ett smidigt sätt. För att ett företag ska kunna göra framsteg krävs det att alla är införstådda med vilka förväntningar som finns från ledningen och därför måste en ledare vara duktig på att föra dialog med övriga anställda.

Kan ta tid att hitta ett kommunikativt ledarskap

Få personer är födda att leda. De allra flesta människor måste träna sig på de egenskaper som krävs för att bli en bra ledare. Öva sig på att känna in stämningar, föra tydliga samtal och kunna lyssna när så behövs. Sådant tar tid och många ledare väljer idag att gå kurser i att använda ett kommunikativt ledarskap för att ytterligare förbättra sina förmågor.

Att ta hjälp för att bli en bra ledare är att ta stort ansvar för sitt ledarskap. För en anställd kan det kännas väldigt skönt att veta att dess ledare tar sitt ledarskap på så stort allvar att hen väljer att vidareutbilda sig i ämnet. Det blir ett kvitto på att ledaren vill det bästa för sin arbetsgrupp och anstränger sig för att hitta strategier som fungerar i vardagen.